บริษัท อิมเมจ โฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง

(Outdoor Media)

ก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยเฉพาะป้ายโฆษณา (Billboard) ที่ติดตั้งริมถนน, บนทางด่วน,ในเมือง, สี่แยกย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงตามแผนการรณรงค์โฆษณาสื่อกลางแจ้ง สร้างการรับรู้สินค้า สร้างภาพพจน์ให้เกิดกับสินค้าหรือองค์กรบริษัทได้ด้วยเทคนิคการผลิตชิ้นงาน โฆษณาหรือสื่อสนับสนุนการขายสินค้าของนักการตลาด อาทิเช่น ตู้ไฟ, ป้ายหน้าร้าน โดยทีมงานที่ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี ด้วยความใส่ใจและยึดมั่นบริการที่ดี ภายใต้การดำเนินงานที่เน้นความรับผิดชอบ การสรรหาเทคนิค, อุปกรณ์ใหม่ๆ รองรับการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาของฝ่ายครีเอทีฟ ให้บรรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการโฆษณา

Additional information