?

?

สินค้าและบริการของบริษัท

1. ป้ายโฆษณาให้เช่า (Billboard)
มีโครงป้ายโฆษณาให้เช่ารวมและรับบริหารงานสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) สำหรับให้ลูกค้า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ในทำเลที่โดดเด่น อาทิ บริเวณสี่แยกและริมถนนย่านธุรกิจการค้า ทางด่วน ด้วยรูปแบบโครงสร้างที่โดดเด่น ทันสมัย เสริมภาพพจน์ให้กับตัวสินค้า โครงสร้างแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรโยธา เน้นวัสดุและเทคนิคการผลิตป้ายมีรูปแบบที่ตอบสนองความสร้างสรรค์ของบริษัทโฆษณาและสินค้า รวมถึงฝ่ายบริหารงานลูกค้าด้านรณรงค์โฆษณาส่งเสริมทการขายรูปแบบต่างๆ โดยมีรูปแบบโครงสร้างป้ายทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
- โครงสร้างรูปแบบเสาเดี่ยว (Mono Pole)
- โครงสร้างรูปแบบเสาคู่ (Double Pole)
- โครงเหล็กชนิดถักใยแมงมุม (Truss)

2. ป้ายพลิก 3 ภาพ (Trivision)
เป็นเทคนิคการผลิตป้ายอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้โครงสร้างเหล็กในข้อ 1. เพื่อรองรับหน้าป้ายที่เป็น
แท่งสามเหลี่ยมปริซึมอลูมิเนียม ยาว 6 เมตรต่อแท่ง การหมุนของป้ายจะเป็นแบบฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแท่งปริซึมให้หมุนไปได้โดยสะดวก และสามารถติดป้ายโฆษณาโดยใช้ Sticker Inkjet Printing ได้ 3 หน้าในคราวเดียว ทำให้ได้ความหลากหลายในการโฆษณาโดยป้ายพลิก 3 ภาพมีส่วนประกอบดังนี้
- ลักษณะแท่งปริซึม
- ระบบการฉุดขับหมุนป้าย
- ระบบควบคุมการหมุนป้ายและคอนโทรลไฟฟ้า

3. ป้ายอักษรไฟวิ่ง (LED Board)
เป็นการประดิษฐ์อักษรโดยใช้ไฟวิ่ง ซึ่งจะใช้หลอดจากญี่ปุ่น ส่วนโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ
สามารถผลิตและคิดค้นได้โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ สามารถผสมสีและปรับเปลี่ยนสีได้หลายสี โดยใช้แม่สีเพียง 3 สี (แดง, เขียว, ส้ม) โดยอายุการใช้งานนานกว่า 30,000 ชั่วโมง ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแสดงข้อความ 5,000 ตัวอักษร และมีคำสั่งให้ใช้งานมากกว่า 50 คำสั่ง โดยมีระยะการมองเห็น 300-500 เมตร สามารถติดตั้งได้ทั้งดาดฟ้า ผนังตึก หรือแม้แต่บนโครงป้ายโฆษณาได้

4. สร้างโครงป้ายโฆษณา (Structure)
นอกจากบริษัทฯ ให้เช่าโครงเหล็กแล้วบริษัทฯ ยังรับสร้างโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายหน้าร้านหรือบนที่ดินของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน และ/หรือ หน่วยงานราชการต่างๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ คำนวณโครงสร้าง ขออนุญาตหน่วยงานราชการตั้งแต่ การขออนุญาตก่อสร้าง มิเตอร์ไฟ ไฟส่องป้าย ไปจนถึงการผลิตแผ่นป้ายโฆษณาเพื่อติดตั้งบนโครงป้ายโฆษณา ซึ่งในปัจจุบันมี สังกะสี ไวนิล ผ้า รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ทางฝ่ายสร้างสรรค์ขึ้นมา

5. รับพิมพ์งาน Inkjet printing ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริษัทฯ มีเครื่องสำหรับรับพิมพ์งานทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อรองรับงานที่หลากหลายของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้


5.1 ภายในอาคาร (Indoor Printing)
งาน Indoor printing รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องมาตรฐานจากเยอรมัน สามารถผลิตชิ้นงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อตอบสนองธุรกิจให้เจริญก้าวเดินต่อไป
HEWLETT PACKARD 3800 2 printers
HEWLETT PACKARD 5000 1 printers
HEWLETT PACKARD 5500 3 printers


5.2 ภายนอกอาคาร (Outdoor Printing)
งาน Outdoor printing ที่สามารถตอบสนองความต้องการและธุรกิจของลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ฉับไว จากเครื่องพิมพ์ที่มีหน้ากว้าง 3.2 เมตร เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า
Roland Soljet Pro IV 2 printers
Seiko Color 645/100s 1 printer


5.3 งานการผลิต (Production)
ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่คอยดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้งานออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Cooling, mounting, sealing thev Scene เป็นต้น
Cold Laminate 2 machines
Heat sealing machine 1 machine

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลว่าจะใช้วัสดุอย่างไรได้เหมาะสม เช่น ไวนิล กระดาษกลอสซี่ ซิลล์ เพื่อใช้กับงาน Display Media ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับผลิตตามคำสั่งพิเศษของลูกค้า อาทิ Building Wrap, Product Model, Display และงาน Made to order, Etc.

6. งานด้าน Display Media ซึ่งเป็นสื่อสนับสนุนการขายสินค้า โดยใช้วัสดุและรูปแบบที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว หรือบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง ทั้งนี้ต้อง? ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทนต่อสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น แดดร้อนๆ ฝุ่น ไอน้ำ และสารเคมีต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์การใช้ยาวนานมากขึ้น โดยชิ้นงานที่บริษัทจัดทำมีดังนี้
- งานตู้ไฟ กล่องไฟ (Light Box) อคริคลิ ไวนิล นีออน ฯลฯ
- แบบเนอร์ ธงราว สติ๊กเกอร์ (Banner, บิลบอร์ด
- งานอักษรกล่องโลหะ สแตนเลส ซิงค์ พลาสติก
- งานป้ายหน้าร้านต่างๆ โดยใช้บานเกล็ดตัวซี และตัวแซด
- งานป้ายโฆษณากลางแจ้ง อาทิ ไวนิล สติ๊กเกอร์ไวนิล สังกะสี ผ้า Building Wrap
- งานผลิตตามคำสั่งพิเศษ อาทิ Product Model ฯลฯ

Additional information