บริษัท อิมเมจ โฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติและความเป็นมา

เกิดจากความตั้งใจของทีมงานที่มีประสบการณ์จากบริษัทโฆษณาและฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ มาร่วมกันทำงานทางด้านสื่อโฆษณา โดยเฉพาะป้ายโฆษณา (Billboard) โดยมีจุดที่ติดตั้งริมถนน, บนทางด่วน,ในเมือง, สี่แยกย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงตามแผนการรณรงค์โฆษณาสื่อกลางแจ้ง สร้างการรับรู้สินค้า สร้างภาพพจน์ให้เกิดกับสินค้าหรือองค์กรบริษัทได้ด้วยเทคนิคการผลิตชิ้นงาน โฆษณาหรือสื่อสนับสนุนการขายสินค้าของนักการตลาด อาทิเช่น ตู้ไฟ, ป้ายหน้าร้าน

ด้วยทีมงานชำนาญงานมากว่า 20 ปี ใส่ใจและยึดมั่นบริการที่ดี ภายใต้การดำเนินงานที่เน้นความตั้งใจและรับผิดชอบ สรรหาเทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ๆ รองรับการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาของฝ่ายครีเอทีฟ ให้บรรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการโฆษณา